ทีมทันตแพทย์

DSC01148

ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (หมอโจ๊บ)

ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

DSC01144

ทพญ. ทิพย์วิมล จุลจินดา (หมอแพร)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ทันตกรรมรากเทียม

IMG_2137

ทพญ. อิสิ สวัสดิจีระ (หมอหม่อน)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

82F305B1-B1A7-4593-B82A-4F041082F999

ทพญ. ปารัช ศิริวิชยกุล (หมอจิ๊บ)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

DSC04233

ทพ. มรุต บ้านไร่ (หมอเดียว)

ทันตกรรมจัดฟัน

DSC01034

ทพญ. นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์ (หมอข้าวตู)

ทันตกรรมจัดฟัน

DSC01039

ทพญ. เบญญาภา ตันตินิกร (หมอเจมมี่)

ทันตกรรมหัตถการ

DSC03761

ทพ. อายุพูน โอภาสะคุณ (หมอพูน)

ทันตกรรมหัตถการ

IMG_1518

ทพญ. สุวิมล พรมมาก (หมอโบ)

ทันตกรรมทั่วไป

DSC03734

ทพญ. ธันย์ชนก ตั้งพานิชดี (หมอหมิง)

ทันตกรรมทั่วไป